BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z przedstawicielami gmin.

W środę 31 października 2018 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim, który został omówiony podczas spotkania było przygotowanie poszczególnych gmin i służb do okresu zimowego, ale spotkanie było też doskonałą okazją do przedstawienia zaproszonym gościom głównych celów ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej   pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Przybyłych powitał z-ca komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Roman Matecki. Następnie, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią społeczną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”, naczelnik wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych i kadr bryg. Krzysztof Biernacki przeprowadził prelekcję w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. Prelegent omówił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Przedstawione zostały m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk

Powrót

(05-11-2018 08:11)