BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ZŁOTÓW - Pluton Ratowniczy w akcji

W dniu 4 listopada 2018r.w ramach realizowanego doskonalenia zawodowego oraz organizacji ćwiczeń zgrywających, zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przeprowadzono ćwiczenia w ramach sformowanych pododdziałów Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) Państwowej Straży Pożarnej dla plutonu ratowniczego pn. „ZŁOTÓW” . Siły i środki plutonu ratowniczego  przeznaczone są m.in. do wsparcia działań ratowniczych na terenie sąsiadujących powiatów w przypadku wystąpienia sytuacji i zdarzeń mających charakter nietypowy, wykraczających ponad możliwości lokalnych sił ratowniczych.  Złotowski pluton ratowniczy w utworzony z  sił Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu, obejmujący łącznie trzy ciężkie samochody ratowniczo –gaśnicze wsparte podnośnikiem hydraulicznym SH-24 oraz komponentem dowodzenia. Zadaniem plutonu jest realizowanie szerokiego spektrum zadań ratowniczych w zakresie działań gaśniczych podczas likwidacji skutków pożarów, jak również samodzielną realizację zadań w zakresie usuwanie skutków anomalii pogodowych, udzielaniu pomocy medycznej wszystkim osobom poszkodowanym. Do realizacji w/w zadań przydzielono siły z jednostek OSP Lipka, OSP, Święta, OSP Zakrzewo oraz z JRG w Złotowie.  Założenie taktyczne dla plutonu mające na celu sprawdzenie skuteczności prowadzonych działań zrealizowano praktyczne na placu złotowskiej Komendy oraz nad akwenem wodnym jeziora Piaskowego w miejscowości Stawnica. Z przeprowadzonych ćwiczeń zostały wyciągnięte wnioski i doświadczenia praktyczne, które przyczynią się  do dalszego doskonalenia działań ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Jednocześnie należy nadmienić, że wsparcie kierowane z terenu powiatu złotowskiego  ma bezpośrednie odzwierciedlenie na terenie innych wielkopolskich powiatów, gdzie w ramach pomocy wzajemnej sformowane zostały i podlegają szkoleniu porównywalne siły i środki służb ratowniczych Straży Pożarnej, które pozostają  w gotowości do działań w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność wsparcia przylegających terenów.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia:KP PSP Złotów

Powrót

(05-11-2018 09:30)
(05-11-2018 10:54)