BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. „GAZY 2018”.

W miesiącu październiku funkcjonariusze KM PSP Leszno uczestniczyli w cyklu spotkań związanych z ćwiczeniami pod kryptonimem „GAZY 2018”, które podzielono na 4 odrębne moduły:

  1. Ćwiczenia SGRChem-Eko Leszno, KP PSP Kościan oraz OSP z powiatu kościańskiego. Odbyły się one na terenie kopalni gazu w Kokorzynie. Jest to jedna największych kopalni gazu w Polsce i jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Strażacy zapoznali się z infrastrukturą obiektu, procesami technologicznymi, miejscami strategicznymi z punktu widzenia działań ratowniczo - gaśniczych, w tym głównymi wyłącznikami prądu oraz zaopatrzeniem wodnym na obiekcie.
  2. Ćwiczenia aplikacyjne, które zostały przeprowadzone w dniu 26.10.2018 roku na terenie KM PSP Leszno. Dotyczyły one rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia i ewentualnego pożaru. Strażacy rozważali scenariusze działań i dzielili się wzajemnymi spostrzeżeniami.
  3. Ćwiczenia na akwenie związane z dostarczaniem wody na duże odległości w przypadku ewentualnego rozszczelnienia gazociągu. Odbyły się one w dniu 29.10.2018 roku na terenie akwenu w Górznie (gmina Krzemieniewo) i miały na celu przygotowanie koncepcji zaopatrzenia wodnego w przypadku rozszczelnienia przebiegającego przez gminę gazociągu wysokiego ciśnienia.
  4. Rozpoznanie operacyjne obiektu stacji redukcyjno - pomiarowej w Rojęczynie, które odbyło się w dniu 29.10.2018 roku. Dotyczyło ono lokalizacji rurociągów wysokiego ciśnienia, dróg dojazdowych oraz zagrożeń występujących
    na rozpoznawanym obiekcie.

Ww. elementy ćwiczeń miały na celu paprawienie współdziałania służb, zrozumienie ewentualnych problemów oraz opracowanie schematów działania na wypadek awarii gazociągu.

Opracowanie: mł. asp. Krzysztof Przezbórski

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Leszno

 

Powrót

(05-11-2018 13:14)
(05-11-2018 13:46)