BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Trójstronne porozumienie w sprawie organizacji i realizacji szkolenia podstawowego

6 listopada br., w siedzibie poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP, podpisane zostało trójstronne porozumienie, pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu
i Komendą Miejską PSP w Poznaniu, w sprawie organizacji i realizacji szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Jest to pierwsze w Polsce pilotażowe szkolenie realizowane z wykorzystaniem bazy logistycznej ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej oraz zaplecza technicznego komendy miejskiej. 

Pierwsze szkolenie podstawowe zorganizowane zostanie w terminie od 26 listopada 2018 r. do  5 lipca 2019 r., zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” zatwierdzonym 31 października 2016 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowała: Martyna Luks Ośrodek Szkolenia KW PSP w Poznaniu

Zdjęcia: st. kpt. Michał Kierzek

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (06-11-2018 11:43)
(06-11-2018 12:27)