BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym w kolskiej strażnicy

Dnia 06.11.2018 r. naszą strażnicę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.  Funkcjonariusze zmiany III JRG w Kole zapoznali przybyłe dzieci z pracą strażaka, ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym będącym na wyposażeniu naszej jednostki. Strażacy w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły samochody strażackie.

Tekst: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole

Powrót

(06-11-2018 12:49)