BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Krotoszyn - Pierwsza odprawa krotoszyńskiego plutonu ratowniczego.

We wtorek 6 listopada 2018 roku realizując polecenie  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Jacka Strużyńskiego zorganizowano odprawę powiatowego plutonu ratowniczego powiatu krotoszyńskiego. Głównym założeniem nowych struktur Wielkopolskiej Brygady Odwodowej jest realizacja działań poza obszarem chronionym powiatu macierzystego, które wykraczają poza możliwości lokalnych sił ratowniczych. Krotoszyński pluton ratowniczy został utworzony w oparciu o siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krotoszyna, Koźmina Wielkopolskiego, Zdun oraz Kobylina. 

W ramach nowo utworzonych struktur wytypowane jednostki w zorganizowany sposób mają dotrzeć do miejsca koncentracji i wesprzeć miejscowe siły ratownicze w zakresie gaszenia pożarów wielko powierzchniowych oraz pożarów lasów,  usuwania skutków anomalii pogodowych oraz innych zdarzeń wymagających dużej liczby zastępów. Odprawa zorganizowana w siedzibie komendy powiatowej podzielona została na dwa etapy.

W pierwszej kolejności praktycznie przećwiczono aspekt dysponowania całego składu wytypowanego do działań w  ramach plutonów ratowniczych oraz przyjęcie sił i środków w rejonie koncentracji. Była to doskonała okazja na weryfikacje gotowości operacyjnej wytypowanych zastępów. W dalszej części odprawy Komendant Powiatowy
st. bryg. Jacek Strużyński przypomniał o idei projektu, wskazał na zadania dla nowo powstałych struktur oraz nawiązał do wymaganego wyposażenia sprzętowego. Spotkanie w takim gronie pozwoliło  nawiązać obszerną dyskusję na temat wątpliwości dotyczących organizacji nowo powstałych struktur, jakie powstały wśród jednostek zaangażowanych w plutony ratownicze. 

Z przeprowadzonych ćwiczeń zostały wyciągnięte wnioski i doświadczenia praktyczne, które przyczynią się  do dalszego doskonalenia działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowane przedsięwzięcie to pierwszy etap procesu doskonalenia krotoszyńskiego plutonu ratowniczego, który na pewno będzie kontynuowany.

Opracował: asp. Mateusz Dymarski

Zdjęcia: JRG Krotoszyn

Powrót

(07-11-2018 13:50)