BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno – ostrzegamy i radzimy!

7 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Lesznie odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów poświęcona zagrożeniom,  jakie mogą wystąpić w trakcie rozpoczynającego się  sezonu grzewczego. Spotkanie z lokalnymi mediami było doskonałą okazją do tego, aby zaprezentować główne założenia tegorocznej akcji profilaktycznej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współudziale Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pn; „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W trakcie spotkania, Komendant Miejski PSP w Lesznie st. bryg. Maciej Zdęga, przedstawił dane statystyczne dotyczące zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń ogrzewczych, a także powodowanych obecnością w domach i mieszkaniach tlenku węgla. Komendant omówił sposoby bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, płynne i gazowe, z wyraźnym wskazaniem na zachowanie właściwej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Przedstawiono sposób zabezpieczenia pomieszczeń i budynków przed niebezpiecznymi skutkami wdychania tlenku węgla, poprzez zastosowanie odpowiednich  czujek. Obecni na spotkaniu przedstawiciele rzemiosła kominiarskiego, informowali o obowiązkach wykonywania przeglądów przewodów kominowych, a także konieczności usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych w  czasookresach wynikających z rodzaju stosowanego paliwa. W trakcie spotkania ogłoszono również konkurs skierowany do mieszkańców miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, którego laureaci otrzymają czujki tlenku węgla lub gaśnice proszkowe. Wspomniane nagrody zostały zakupione ze środków finansowych przekazanych przez Miasto Leszno oraz Powiat Leszczyński. Celem organizowanego konkursu jest  podniesienie świadomości dotyczącej przyczyn i skutków pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.                 

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych – Oficer Prasowy KM PSP Leszno.

Zdjęcia – F.Wybieralski/ELKA.pl, Archiwum KM PSP Leszno.

 

Powrót

(08-11-2018 14:13)
(09-11-2018 10:52)