BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek- wizyta dzieci z Ukrainy

W  dniu 8 listopada 2018r siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Turku odwiedziła grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz z terenu powiatu tureckiego. Okazją do spotkania była coroczna wizyta dzieci  i młodzieży w ramach tzw. wymiany jaką prowadzi miasto Turek z partnerskim miastem na Ukrainie. Grupie młodzieży towarzyszył Burmistrz Miasta Turku Romuald Antosik.

W trakcie spotkania jego uczestnicy zapoznali się z pracą i zadaniami polskich strażaków.  Poznali sprzęt i pojazdy ratownicze będące na stanie KP PSP w Turku. Atrakcją dla uczestników była także krótka lekcja w  Sali Edukacyjnej  ,,Ognik”, w  trakcie której młodzi ludzie mogli zapoznać się z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Opracowanie: mł. bryg. Janaszkiewicz Arkadiusz

Zdjęcia: mł.kpt. Adam Walczak  

Powrót

(08-11-2018 14:31)