BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Akcja "Zima" rozpoczęta

19 listopad br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówione zostały przedsięwzięcia wykonane jak i zaplanowane w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym. WKW PSP przestawił podjęte dotychczas działania jak i planowane, głównie w zakresie prewencji społecznej, tj. Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa jak i właściwe zachowanie na akwenach.
Ponadto w związku z występującymi przypadkami zachorowań na odrę, omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w województwie wielkopolskim.
Ostatnim punktem było omówienie sytuacji, związanej ze stanem bezpieczeństwa imprez masowych, odbywających się na terenie woj. wielkopolskiego.
 

Opracował: mł. bryg. Tomasz Grelak

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (20-11-2018 08:50)
(20-11-2018 10:52)