BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia aktem terroru

Jak zachować się w razie zagrożenia aktem terroru


  W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:
nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
pilnuj swoich dzieci,
zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,

W przypadku, gdy usłyszysz alarm:
bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
nie wracaj do obiektu.

W przypadku zdarzenia:
jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy
jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.
natychmiast opuść obiekt,
wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji

Pamiętaj!!!!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Telefony alarmowe:
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych
Opracowanie materiału:


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (05-01-2008 19:05)