BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Dostawa materiałów pędnych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego i dysponowanego przez Komendę Wojewódzkš Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Poznań, dnia 22 listopada 2018 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
61-767 Poznań ul. Masztalarska 3 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu 144.000 euro na:

"Dostawa materiałów pędnych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego i dysponowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu"

Pliki do pobrania:

* Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

* Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

* Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ [27.11.2018 r.] - pobierz

* Informacja z otwarcia ofert - pobierz

* Informacja o ponownym wyborze oferty [06.12.2018 r.] - pobierz

Napisał: Marcin Goliński (22-11-2018 14:43)
Zmienił: Marcin Goliński (06-12-2018 15:16)