BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koœcian - Kolejni wyszkoleni druhowie w powiecie koœciańskim

       W sobotę 1 grudnia w Racocie odbył się egzamin końcowy na szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP z terenu gm. Kościan, którego realizację rozpoczęto 27 września. Ten końcowy sprawdzian wiadomości i umiejętności pomyślnie zdało 16 druhen i druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gm. Kościan. Przez ponad dwa miesiące zrealizowano program obejmujący 126 godzin szkolenia. Organizacją i prowadzeniem kursu zajęli się strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie. Starali się tak prowadzić zajęcia aby największy nacisk kłaść na strony praktyczne poszczególnych zagadnień. Umożliwia to także program, który przewiduje więcej zajęć praktycznych niż teoretycznych. Słuchacze poznawali podstawy strażackiego abecadła i „oswajali się” z tym co ich będzie czekać podczas akcji. Sobotni egzamin potwierdził, że czas spędzony na zajęciach nie był stracony. Zarówno część praktyczną jak i teoretyczną 16 adeptów ratownictwa zadało na zadawalającym poziomie. Ostatnim etapem szkolenia było wręczenie zaświadczeń. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie st. bryg. Andrzej Ziegler wspólnie z kierownikiem kursu kpt. Jackiem Donajem i Komendantem Gminnym druhem Grzegorzem Stanisławiakiem gratulowali druhnom i druhom, życząc im jednocześnie aby ten ukończony w sobotę etap nie był ostatnim w ich strażackiej edukacji. Miłym akcentem były podziękowania ze strony absolwentów złożone na ręce przedstawicieli KP PSP w Kościanie oraz Komendanta Gminnego. Warto w tym miejscu nadmienić, że 18 listopada br. zakończyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(06-12-2018 12:35)