BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Raszkowie.

W dniu 9 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Raszkowie, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do rodziców uczniów uczęszczających do tejże szkoły. Podczas spotkania, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. asp. Szymon Kloński  przedstawił  główne  cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej   pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażak przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje i obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Ostatni temat przedstawiony przez prelegenta dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Omówione zostały zagadnienia związane m.in. z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami przebywającymi na zamarzniętych zbiornikach wodnych, alarmowania służb ratowniczych Prelekcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy,  dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp.

 

Powrót

(10-01-2019 14:45)
(10-01-2019 14:48)