BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raszkowie.

W dniu 10 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Raszkowie, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły. Podczas spotkania, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. asp. Szymon Kloński  przedstawił  główne  cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej   pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażak przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Ostatni temat przedstawiony przez prelegenta dotyczył bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Omówione zostały zagadnienia związane m.in. z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami przebywającymi na zamarzniętych zbiornikach wodnych, alarmowania służb ratowniczych

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp.

 

Powrót

(10-01-2019 14:47)
(10-01-2019 14:48)