BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - bezpieczne ferie 2019

Rozpoczynające się ferie zimowe uczniów kolskich szkół są doskonałą okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego wypoczynku zimowego. 11 stycznia 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kole wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kole w ramach prewencji społecznej PSP „Bezpieczne ferie 2019” zorganizowali akcję edukacyjno-informacyjną dla dzieci i młodzieży związaną z bezpiecznym wypoczynkiem i bezpiecznym korzystaniem podczas ferii ze sportów zimowych na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z przypadkiem załamania się lodu pod osobami przebywającymi na zamarzniętych zbiornikach, alarmowania służ ratowniczych oraz udzielenia pomocy osobom, pod którymi załamał się lód. Strażacy zaprezentowali w jaki sposób można ewakuować te osoby z wody na brzeg oraz jak prawidłowo udzielić osobom podtopionym i wychłodzonym pierwszej pomocy medycznej. Przedstawiono również sposoby oraz techniki ratownicze, które mogą wykorzystane podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby ratownicze, zaprezentowano sprzęt ratownictwa wodnego i lodowego będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kole. Przypomniano również o tym, że lód na zbiornikach naturalnych nigdy nie jest do końca bezpieczny i najlepiej korzystać z bezpiecznych lodowisk. Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z kolskich szkół.

Tekst: mł. bryg. Jacek Wiśniewski: Zdjęcia KP PSP Koło

Powrót

(11-01-2019 16:10)