BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży 2019 r.

14 stycznia 2019 roku w województwie wielkopolskim rozpoczęły się dwutygodniowe ferie. Zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży rozpoczynającej ferie było tematem poświęconej specjalnie zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim konferencji prasowej. Meldunki potwierdzające pełną gotowość do zintensyfikowanych działań złożyli wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi przedstawiciele podległych służb. Działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego podsumował wielkopolski komendant wojewódzki bryg. Andrzej Bartkowiak.

Nasze działania prowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” będą kontynuowane również w trakcie ferii w ramach pokazów i pogadanek dla dzieci przebywających na półkoloniach.

Sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach –  najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów.  Od 1 października wielkopolscy strażacy wyjeżdżali do blisko 130 zdarzeń z udziałem tlenku węgla, podczas których do szpitala  trafiło 80 osób (w tym 25 dzieci), a 3 kolejne zginęły.

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne lodowiska", w ramach której strażacy pomagają zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii.

Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków wystarczy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska (tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie) oraz zwrócić się z prośbą do odpowiednio terytorialnie komendy straży pożarnej (najlepiej, aby uczynił to właściciel terenu, na którym planuje się wykonać lodowisko).

Strażacy zwrócą również większą uwagę na miejsca, w których dzieci i młodzież będzie częściej korzystała w trakcie tegorocznych ferii. Komendant zapowiedział częstsze kontrole  strażaków w parkach linowych, trampolinowych, torach quadowych i kartingowych, krytych placach zabaw, klubach malucha itp. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa wielkopolskiego zaplanowano kontrolę 72 tego typu obiektów. W 26 z nich strażacy już byli i w 20 stwierdzono łącznie 88 nieprawidłowości. Wydano 1 zakaz eksploatacji i nałożono 2 mandaty karne.

Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim była również doskonałą okazją, aby podsumować zakończone kontrole Escape Roomów w naszym województwie. W sumie strażacy i policjanci wytypowali 64 pokoje zagadek, w tym 7 działających sezonowo. Na 57 skontrolowanych Escape Roomów w 53 (93%) stwierdzono łącznie 321 nieprawidłowości (w tym 140 dotyczących dróg ewakuacyjnych). Wydano 3 zakazy eksploatacji (Konin, Krotoszyn, Kalisz) i nałożono 10 mandatów karnych. Wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak zapowiedział, że pozostałych 7 obiektów, które działają sezonowo zostanie skontrolowanych zaraz po ich otwarciu.

Tekst: mł. bryg. Sławomir Brandt
Zdjęcia: Anna Czuchra (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) [1-3], mł. bryg. Sławomir Brandt [4-8]

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (14-01-2019 16:47)