BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - Narada podsumowująca działalność gnieźnieńskich strażaków za rok 2018

W dniu 8 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie imienia mł. bryg. Marka Wegnera odbyła się narada roczna. Podczas narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Mariusz Dębski przedstawił sprawozdanie z działalności gnieźnieńskich strażaków za 2018 rok, omawiając działalność operacyjno – szkoleniową, kontrolno – rozpoznawczą, kwatermistrzowsko – techniczną, finansową oraz kadrowo – organizacyjną. Omówiona została także organizacja szkoleń i ćwiczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Pan Robert Gaweł – Senator RP,

Pani Paulina Hennig – Kloska – Posłanka na Sejm RP,

Pan Krzysztof Ostrowski – Poseł na Sejm RP,

Pan mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Pan Piotr Gruszczyński – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego,

Pan Dariusz Pilak - Przewodniczący Rady Powiatu,

Pan Michał Powałowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,

Druh Tadeusz Tomaszewski –Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,

Druh Jacek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych,

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Emerytowani Komendanci gnieźnieńskiej straży pożarnej,

Przedstawiciele służb mundurowych,

Burmistrzowie i wójtowie z tereny powiatu gnieźnieńskiego,

Zaprzyjaźnieni duchowni,

Przedstawiciele Nadleśnictw Gniezno, Czerniejewo, Gołąbki,

Reprezentanci instytucji samorządowych,

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji,

Prezesi oraz Komendanci Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gnieźnieńskiego,

Przedstawiciele mediów,

Funkcjonariusze i pracownicy cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

 

W lipcu 2018 roku w ramach systemu międzynarodowej pomocy ratowniczej dwa polskie moduły do gaszenia pożarów lasów (GFFFV) wyruszyły do Szwecji, która zmagała się z długotrwałymi i licznymi pożarami lasów. Wśród grupy ratowniczej było 6 funkcjonariuszy KP PSP w Gnieźnie. Działania prowadzone były w systemie ciągłym, w trudnych warunkach terenowych, przy silnym i zmiennym wietrze, co powodowało potrzebę dokonywania podmiany ratowników co 12 godzin.

Ponadto w 2018 roku zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych. To makieta domu jednorodzinnego, mająca na celu zobrazować realne zagrożenia mogące wystąpić w naszych domach. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, większości samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz Nadleśnictwa Gniezno.

Podczas przemówienia Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła podziękował władzom samorządu oraz strażakom PSP i OSP z terenu powiatu gnieźnieńskiego za dotychczasową i owocną współpracę.

Opracowanie: kpt. Joanna Kryślak, Natalia Klich

Zdjęcia: dh Marian Guziałek

 

Powrót

(08-02-2019 12:08)