BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

W dniu 7 lutego 2019 roku, w sali widowiskowej „Stare Kino” w Nowych Skalmierzycach, odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Akcja, która jest następstwem Porozumienia między Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Głównym celem cyklu spotkań dla rolników organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego jest rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas szkolenia poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali: mł. bryg. Roman Matecki –  z-ca komendanta powiatowego PSP oraz strażacy pionu kontrolno-rozpoznawczego: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. asp. Szymon Kloński. Naczelnik wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych bryg. Krzysztof Biernacki, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawił główne cele tej kampanii, a następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Prelegent omówił między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 50 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki, mł. asp. Szymon Kloński

Powrót

(08-02-2019 12:22)