BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kalisz - "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

W dniu 6 lutego 2019 roku, w siedzibie jednostki OSP Koźminek odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z rolnikami pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Akcja zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze komendy: st. bryg. Dariusz Byliński Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu oraz mł. asp. Damian Knop, Kierownik Sekcji Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy. Omówione zostały zagadnienia prewencyjne istotne dla bezpieczeństwa pożarowego gospodarstw rolnych. Prelekcja poparta została prezentacją multimedialną, która uwzględniała takie zagadnienia jak: zasady bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych, zabezpieczenie składowania płodów rolnych, postępowanie na wypadek pożarów w gospodarstwach rolnych, zagrożenia związane z wypalaniem traw i ściernisk oraz konsekwencje prawne. Przedstawiona tematyka odebrana została z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia co w przyszłości zapewne podniesie wśród rolników zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Tekst, foto: st. bryg D. Byliński, mł. asp. D. Knop.

 

Powrót

(08-02-2019 15:19)
(08-02-2019 15:34)