BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koœcian - Koœciańscy strażacy podsumowali 2018 rok

      W dniu 8 lutego br. odbyła narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w 2018 roku. Zaproszenie na naradę przyjęło grono Gości nadzorujących jej działalność, reprezentujących podmioty i instytucje współpracujące z tutejszą Komendą i wspierające bieżącą działalność. Naradę swą obecnością uświetnili między innymi:

 • Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Paweł Pohl – Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Poznaniu,
 • Starosta Kościański – Henryk Bartoszewski,
 • V-ce Starosta Kościański – Zbigniew Franek,
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego - Iwona Bereszyńska,
 • V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana – Paweł Grodziski,
 • Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła,
 • Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki
 • Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak,
 • Z-ca Burmistrza Śmigla – Marcin Jurga,
 • Przedstawicielka Burmistrza Kościana – Beata Ścigała,
 • Powiatowy Kapelan Strażaków – ks. Wojciech Słomiński,
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ewa Beba,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie - Piotr Zielonka,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan – Maciej Cudak,
 • Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Kościanie – Andrzej Hertmanowski,
 • Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski,
 • były Komendant Powiatowy PSP w Kościanie – st. bryg. w st. spocz. Jarosław Tomaszewski,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Tomasz Grzelczyk,
 • Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów kol. Hieronim Schwarz,
 • Prezes OSP Kościan – dh Hubert Bartkowiak.

      W zasadniczej części narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie st. kpt. Robert Natunewicz wraz ze swym zastępcą st. bryg. Andrzejem Zieglerem przedstawili syntetyczne sprawozdanie z działalności Komendy za 2018 rok, które wsparte zostało pokazem multimedialnym.

      Komendant na zakończenie swego wystąpienia wyraził serdeczne podziękowanie Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz samorządowcom za odczuwalne i realne wsparcie, które w prosty sposób przekłada się na lepsze wyposażenie oraz warunki pełnienia służby. Podziękował także wszystkim instytucjom i podmiotom współpracującym a także całej załodze Komendy za zaangażowanie w realizacji zadań w minionym roku.

      Zabierając głos przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Pohl odniósł się do danych zawartych w sprawozdaniu. Podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za całoroczną służbę i pracę. Zaznaczył, że realizacja zadań na tak wysokim poziomie jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi. Podziękował także druhom z jednostek OSP za działania ratownicze. Podkreślił, że tylko wspólne działania zawodowych i społecznych ratowników są optymalne dla zapewnienia bezpieczeństwa w tym obszarze ratownictwa. Skierował także słowa podziękowania do przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządów gminnych za wspieranie działań Komendy. Życzył także utrzymania wysokiego poziomu wykonywania zadań w 2019 roku oraz realizacji ambitnych planów. Starosta Kościański Henryk Bartoszewski wysoko ocenił ubiegłoroczną pracę Komendy i podziękował za całość działań w zakresie bezpieczeństwa. Zaznaczył niezaprzeczalną rolę Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych jako głównych podmiotów w zakresie prowadzenia szeroko pojętego ratownictwa oraz miejsca w powiatowym systemie bezpieczeństwa. Zadeklarował, że samorząd powiatowy w dalszym ciągu będzie wspierał działania Komendy, nie tylko te ratownicze ale również te z zakresu prewencji społecznej poprzez między innymi zakup czujek tlenku węgla. Życzył, by wszystkie działania kończyły się szczęśliwymi powrotami do strażnic. Zaznaczył, że wspieranie działań inspirowanych przez Komendy w prosty sposób przekłada się na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kościańskiej.

      Dh Tomasz Grzelczyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie pogratulował działalności Komendy w minionym roku. Dziękując za współpracę w 2018 roku wyraził nadzieję na dalsze wspieranie działań.

      Po tej części narady Goście wraz z załogą Komendy przeszli do świetlicy i na plac Komendy, gdzie po poświęceniu przez ks. Wojciecha Słomińskiego zaprezentowano sprzęt zakupiony w minionym roku.

 

LINK do skrótu podsumowania

 

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(08-02-2019 23:54)
(11-02-2019 09:12)