BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów – doskonalenie zawodowe JRG – styczeń 2019

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doskonalono obsługę i praktyczne wykorzystanie w działaniach samochodów gaśniczych będących na wyposażeniu jednostki. W szczególności sprawdzeniu poddano możliwości i parametry autopomp pożarniczych w zakresie podawania środków gaśniczych w trakcie prowadzonych działań.

2. Ćwiczenia na obiektach / rozpoznania operacyjne.

W ramach przygotowania strażaków zmian służbowych oraz kadry dowódczej do realizacji działań ratowniczych a także doskonalenia współdziałania z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z charmonogramem prowadzonych ćwiczeń na charakterystycznych obiektach i zakładach na własnym terenie chronionym, przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obiektu administracyjnego Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej  w Złotowie a także obiektów penitencjarnych Oddziału Zewnętrznego w Złotowie – Zakładu Karnego w Czarnem.

3. Kwalifikowana pierwsza pomoc

W ramach doskonalenia działań ratowniczych, w szczególności w zakresie izolowanych działań medycznych, przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe dla strażaków z jednostek OSP, które w minionym okresie zostały doposażone w szczególności w defibrylatory automatyczne AED. W  szkoleniu uczestniczyli także strażacy zmian służbowych jednostki, podnosząc swoje umiejętności pod okiem Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Warto jednocześnie nadmienić, że defibrylatory autoamtyczne są już na terenie powiatu złotowskiego na wyposażeniu 20 jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Ratownictwo wodne w tym ratownictwo lodowe.

Panujące warunki zimowe, umożliwiły przeprowadzenie cyklu szkoleń warsztatowych zarówno dla zmian służbowych jednostki jak również jednostek OSP w zakresie działań ratowniczych na akwenach zalodzonych, gdzie doskonalono wykorzystanie sprzętu, sposoby i możliwości dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuację a także wdrożenie procedur kpp w szczególności do osób wychłodzonych.

Opracowanie; kpt. Krzysztof Olczak

zamieścił: st. str Piotr Żurek

Zdjęcia : KP PSP Złotów

Powrót

(11-02-2019 14:21)
(11-02-2019 21:56)