BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - uczniowska prewencja

8 lutego 2019 r. w ramach realizowanych działań z zakresu prewencji społecznej wśród dzieci i młodzieży strażacy ze złotowskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pogadanki z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Sławianowie.

Wizyta strażaków spotkała się z żywym zainteresowaniem w zakresie prezentowania prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, w tym alarmowania dorosłych i służb ratunkowych, sprawdzania oddechu, układania w pozycji bezpiecznej, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystywania AED w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Równolegle w sąsiedniej klasie odbywała się prelekcja dotycząca działań realizowanych przez jednostki Straży Pożarnej, w tym ogólnopolskiej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Strażacy podzielili się swoją wiedzą na temat bezpiecznego zachowania w okresie zimowym w tym zagrożeń związanych z sezonem grzewczym i tlenkiem węgla oraz innych zagrożeń w tym związanych z zamarzniętymi akwenami czy zimowym wypoczynkiem.

Działania prewencyjne z wykorzystaniem przygotowanych materiałów spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania oraz aktywne uczestnictwo dzieci w przeprowadzanych warsztatach i prelekcjach. Efektem działań jest rosnąca świadomość w szczególności młodego pokolenia, które pewnie przekazuje nabyte informacje w swoich rodzinnych domach.

Opracowanie: st.str. Maciej Palacz

Zamiescił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Powrót

(11-02-2019 22:09)