BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Grodzisk Wlkp. - Narada roczna

12 lutego 2019 roku  o godz. 10 00 w sali Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach  rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność w 2018 roku: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. oraz wspomnianego muzeum.

Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili goście :

- mł. bryg. Dariusz Matczak , zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

- bryg. Janusz Gancarczyk, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach;

- pan Mariusz Zgaiński, starostwa grodziski;

- pan Jan Grochowy, członek zarządu  powiatu grodziskiego;

- podkom. Artur Ratajczak – zastępca komendanta powiatowego policji w Grodzisku Wlkp.

- pan Dariusz Szulc – nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk;

- dh. Leszek Chojnacki – prezes zarządu oddziału powiatowego Z OSP RP

- ks. Marek Smólski – kapelan powiatowy strażaków;

- wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin powiatu grodziskiego,

- pan Hubert Koler, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,

- komendanci gminni związku ochotniczych straży pożarnych RP z terenu powiatu.

W naradzie wzięli też udział strażacy , pracownicy komendy.

Po złożonym meldunku, przez st. kpt. Marcina Nowaka - mł. bryg. Dariuszowi Matczakowi, naradę rozpoczął st. bryg. Wojciech Nolka  komendant powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp. od powitania obecnych.

Następnie Pan Hubert Koler, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach w wyczerpujący sposób podsumował ubiegłoroczną, bogatą w wydarzenia działalność muzeum. W swoim wystąpieniu podziękował on również obecnym za szeroko pojętą współpracę.  

 W dalszej kolejności st. bryg. Wojciech Nolka - komendant powiatowy PSP wspólnie z swoim zastępcą - mł. bryg. Krzysztofem Wojtaszewskim dokonali syntetycznego podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. za 2018 rok. Przedstawiono też  najważniejsze cele i kierunki działań na rok bieżący. 

W dalszej kolejności głos zabrał mł. bryg. Dariusz Matczak, którzy bardzo wysoko ocenił poziom realizacji zadań przez komendę w roku ubiegłym. Ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił, że osiągnięte wyniki były możliwe dzięki zaangażowaniu samych strażaków i wzajemnej współpracy: samorządowców, służb, podmiotów współpracujących, członków jednostek OSP.   

Zarówno mł. bryg. Dariusz Matczak jak i st. bryg. Wojciech Nolka podczas swoich wystąpień podziękowali obecnym za zaangażowanie, które przełożyło się na osiągnięte wyniki w realizacji zadań w 2018 roku.

Na zakończenie obecni mogli podziwiać okolicznościową wystawę „Strażacka Niepodległa 1918”.

Opracował: st. kpt. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia : Monika Benysek – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

więcej:

http://psp.fabryka.net.pl/Narada_roczna,n,949.html#

Powrót

(12-02-2019 14:56)
(12-02-2019 14:57)