BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Strażacy na Targach Edukacyjnych

W pierwszy weekend marca (1-3 marca 2019 roku) odbyły się Targi Edukacyjne, na których nie mogło zabraknąć także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji targów było BEZPIECZEŃSTWO. 

Na wspólnie przygotowanym, przez Komendy: Wojewódzką i Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, stoisku zaprezentowano niezwykle ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Gościliśmy również i promowaliśmy Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, które reprezentował pan Hubert Koler – kierownik Muzeum. W tym roku w czerwcu Muzeum obchodzić będzie piękny jubileusz 45.lecia działalności. Nasze działania wsparli, jak co roku, uczniowie z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu oraz wolontariusze z poznańskich gimnazjów.

„Służba rozpoczęta”…

Tegoroczna edycja Targów była dla nas wyjątkowa. Pierwszego dnia targów odbyła się uroczystość włączenia w „podział edukacyjny” – czyli system edukacyjny prewencji społecznej – aż 7 mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego oraz symulatora pożarowego. Zaprezentowane symulatory przyciągały uwagę wszystkich zwiedzających targi. Doniosłość tej uroczystości podkreślili swoją obecnością: pani Jolanta Ratajczak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i pani Aleksandra Durkowska Zastępca Prezesa Zarządu, a także mł. bryg. Dariusz Matczak zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którzy przekazali akty włączenia do podziału, przy dźwięku syreny strażackiej i bicia dzwonu strażackiego tym samym dokonując symbolicznego rozpoczęcia służby. Symulatory pożarowe trafiły do służby do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w: Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wlkp., Krotoszynie, Międzychodzie, Słupcy, Turku i Wągrowcu. Mobilne symulatory zagrożeń pożarowych i ekologicznych to efekt dofinansowania wniosków złożonych przez komendy w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podziękowania złożono również na ręce pana Mikołaja Sobczaka przedstawiciela firmy MLabs z Poznania, która wykonała symulatory. Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 8 mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego i 2 symulatory budynku użyteczności publicznej. Mobilne symulatory trafiły również w inne miejsca w kraju, min. do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, komend PSP w Warszawie, Legionowie i Łodzi.

Uroczystość ta była połączona z briefingiem prasowym, podczas którego podsumowano akcję „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa” zwracając szczególną uwagę na problem pożarów sadzy w kominach. Statystyki pokazują, że w okresie luty-marzec wzrasta liczba takich pożarów. My apelujemy o przestrzeganie systematycznego dokonywania przeglądów kominów i prawidłowego korzystanie z urządzeń grzewczych. Rozpoczęto też akcję „STOP wypalania traw”. Okres wiosenny (marzec-kwiecień) to czas kiedy strażacy bardzo często są wzywani do zdarzeń związanych z wypalaniem traw czy suchych pozostałości na łąkach, polach. Te zdarzenia niosą ogromne zagrożenie pożarowe dla ludzi, zwierząt i mienia (budynków mieszkalnych i gospodarczych).

Szczegółowe materiały edukacyjne ogólnopolskiej kampanii „STOP pożarom traw” dostępne są na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – www.straz.gov.pl oraz komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP w całym kraju.

„Bez wyjścia – to nie zabawa”, czyli bezpieczeństwo i zasady ewakuacji, zwłaszcza w miejscach rozrywki (place zabaw, kina, „escape roomy” – czyli pokoje zagadek)

Stałym punktem naszego programu był interaktywny konkurs – zabawa edukacyjna - na temat bezpieczeństwa i różnego rodzaju zagrożeń. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Jankowa Przygodzkiego specjalnie na te targi przygotowali serię pytań o zasadach ewakuacji. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Poprzez wspólną zabawę i rywalizację promowano i poszerzano wiedzę o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży. Po takiej porcji wiedzy i zabawy była możliwość praktycznego przećwiczenia zasad ewakuacji z zadymionych pomieszczeń. Oczywiście odbywało się to pod czujnym okiem strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Poznaniu, w specjalnym namiocie „dymowym”. Na scenie przy stoisku odbywały się cyklicznie prelekcje tematyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa i zasad ewakuacji oraz historii polskiego pożarnictwa na ziemiach Wielkopolski.

Co najbardziej jednak interesowało odwiedzających nasze stoisko to oczywiście - dwa symulatory zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego i budynku użyteczności publicznej. A goszcząca w pierwszym dniu targów na naszym stoisku delegacja niemiecko-marokańska również z dużym zaciekawieniem przyglądała się pokazom działania symulatorów i z uwagą słuchała pogadanki o przyczynach powstawania zagrożeń i sposobach zapobiegania im. Goście pogratulowali sukcesów edukacyjnych i pomysłowości wykonania tych urządzeń edukacyjnych.

Nie mogło zabraknąć również praktycznych ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym korzystania z urządzenia AED. A wskazówek i rad w tym zakresie udzielali koordynatorzy wojewódzcy ds. ratownictwa medycznego z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Bohater Strażak na Plus, czyli projekt „FirefightersPlus”

W drugim dniu targów mieliśmy przyjemność promować i przedstawić efekty działań zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu pt. „Straż pożarna jako podmiot modelowy integracji społecznej – FirefightersPlus”. Projektu realizowanego wspólnie przez straże pożarne z Danii, Hiszpanii, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii oraz dwa stowarzyszenia „Wiosna” z Polski i z Rumunii. Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej przygotowali uczennice do bycia liderką prewencji i integracji społecznej. W ramach projektu 8 uczennic Ośrodka uzyskało certyfikat do prowadzenia działań edukacyjnych wśród dzieci przedszkolnych. Swoje umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa dziewczęta miały okazję zaprezentować na naszej scenie na stoisku szerszej publiczności, co było dla nich nie małym wyzwaniem oraz kolejnym cennym doświadczeniem.

Strefa zabawy. Swoje umiejętności i wiedzę zarówno dzieci, młodzież oraz dorośli  sprawdzała w strażackich aktywnościach:  przy Kole Fortuny odpowiadając na trudne pytania, układając puzzle strażackie, gasząc pożar na makiecie domku. Dla wszystkich odważnych przygotowano nagrody. Każdy mógł poczuć się jak strażak wykonując zdjęcie przy makiecie strażaka czy przymierzając prawdziwy mundur strażacki z hełmem.

Ponadto na stoisku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wspieraliśmy akcję charytatywną Kręcimy kilometry dla Fundacji „Nowa Nadzieja”. Na 5 stacjonarnych rowerach drużyna strażacka w pocie czoła starała pokonać jak największy dystans, a każdy przejechany kilometr został przeliczony na złotówkę.

Dziękujemy wszystkim członkom zespołu strażackiego na Targach za zaangażowanie i wytrwałość.

Mówimy do zobaczenia za rok.

Tekst: st. kpt. Alicja Borucka
Zdjęcia: st. kpt. Lucyna Rudzińska

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (05-03-2019 00:18)
(05-03-2019 11:31)