BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Akcja w stolarni - Rawicz

Pożar pomieszczenia technicznego i towarzyszące mu silne zadymienie, zaginieni pracownicy, poszkodowany ratownik oraz groźba rozprzestrzenienia się ognia, to scenariusz strażackich ćwiczeń w Masłowie.

Komenda Powiatowa Państwowj Straży Pożarnej w Rawiczu przez cały rok przeprowadza tzw. „wizytacje” i ćwiczenia na terenie różnego rodzaju obiektów znajdujących się na terenie powiatu. Celem tych działań jest m.in. zapoznanie się z ich specyfiką, przebiegiem procesu technologicznego czy też lokalizacją miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Strażacy baczną uwagę zwracają również na te elementy, które są bardzo istotne podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, a więc na przebieg dróg pożarowych, rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kurka gazowego, itd. Zaznajamiają się z organizacją oraz warunkami ewakuacyjnymi występującymi w budynku lub terenie. Przy tym doskonalą wiedzę i umiejętności realizując zadania wynikające ze scenariusza ćwiczeń.

W ostatnim czasie tego typu manewry odbyły się na terenie jednej z firm branży stolarskiej w podrawickim Masłowie. Wzięły w nich udział 3 zastępy strażaków z KP PSP w Rawiczu oraz strażacy – ochotnicy z Izbic i Sarnowy.

Oprócz gaszenia pożaru ratownicy musieli odszukać w silnie zadymionym pomieszczeniu poszkodowanego pracownika, ewakuować w bezpieczne miejsce i udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z kosza specjalnego samochodu z podnośnikiem hydraulicznym schładzali dach hali, aby nie dopuścić do jego zapalenia. Inna rota przeszukiwała magazyn trocin w celu odnalezienia drugiej z zaginionych osób. W międzyczasie okazało się, że „wypadkowi” uległ jeden ze strażaków. Zatem koledzy i jemu musieli pospieszyć z pomocą.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

 

Powrót

(12-03-2019 14:47)