BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - rozpoznanie operacyjne charakterystycznych terenów

12 marca 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP zgodnie z sukcesywnie realizowanym planem rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów
i terenów na terenie powiatu złotowskiego, dokonali rozpoznania na terenie leśnictwa Osowo, Nadleśnictwo Lipka. W trakcie prowadzonych działań sprawdzono m.in. dostępność punktów czerpania wody, przejezdność dojazdów pożarowych oraz ich oznakowanie a zwieńczeniem działań była wizyta w siedzibie Nadleśnictwa gdzie, gdzie w obecności Nadleśniczego Pana Janusza Grabowskiego oraz kadry kierowniczej nadleśnictwa, złotowscy strażacy pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. kpt. Jarosława Kołaka dokonali prezentacji samochodu pożarniczego GCBA 9/32, który stanowi nowy nabytek w złotowskiej jednostce ratowniczo-gaśniczej i jest zarazem istotnym elementem wzmocnienia potencjału ratowniczego w przypadku prowadzenia działań gaśniczych m.in. na obszarach kompleksów leśnych. Podsumowaniem rozpoznania było robocze spotkanie z wymianą własnych doświadczeń w zakresie realizacji działań ratowniczych i organizacji ćwiczeń zgrywających, co w bezpośredni sposób przedkłada się na dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy Administracją Lasów Państwowych i Państwową Strażą Pożarną.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił:st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Powrót

(13-03-2019 10:21)