BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin_Ogłoszenie o naborze - starszy ratownik

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej

 Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik

  1. System służby: zmianowy
  2. Liczba miejsc: 2
  3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
  4. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2019
  5. Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

http://www.jarocin.psp.wlkp.pl/?page_id=9026

Powrót

Napisał: KP PSP Jarocin Komendant Powiatowy (08-04-2019 14:56)
Zmienił: KP PSP Jarocin Komendant Powiatowy (08-04-2019 14:57)