BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek - Powiatowa narada szkoleniowa jednostek OSP z terenu powiatu tureckiego

Jak co roku strażacy z jednostek Ochotniczych Strażacy Pożarnych powiatu tureckiego spotkali się na naradzie szkoleniowej. Gospodarzem narady była Ochotnicza Straż Pożarna w Turku. Wśród zaproszonych gości na naradzie znaleźli się: Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Sobczak, Starosta Powiatu Tureckiego Pan Dariusz Kałużny, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad miast i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, prezydium ZOP ZOSP PR w Turku, prezesi i komendanci zarządów gminnych OSP, druhowie odpowiedzialni za sprawy finansowe w jednostkach OSP, przedstawiciele służb, inspekcji z terenu powiatu. Celem spotkania było pogłębianie wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Komendant Powiatowy PSP w Turku kpt. Piotr Pietrucha omówił podczas spotkania zagadnienia operacyjne, dotacje dla OSP w roku ubiegłym, następnie podsumował działalność ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu za rok 2018 w formie prezentacji multimedialnej. Ponadto Zastępca Dowódcy JRG przedstawił druhom OSP zagadnienia dotyczące minimalizacji zagrożeń dotyczących profilaktyki nowotworowej w ramach akcji „zdrowy ratownik”, „NIE dla raka w straży”, które mogą wykorzystać w codziennej służbie oraz w remizach OSP dla poprawy własnego bezpieczeństwa. Ponadto przedstawiciele Urzędu Skarbowego przeprowadzili szkolenie dotyczące zmiany przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, ponadto każda organizacja w tym stowarzyszenie musi złożyć zeznanie CIT-8 elektronicznie, posługując się płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poruszono również zagadnienia dotyczące składania bilansu , sprawozdań finansowych w jednostkach OSP. 

Opracowanie: mł. kpt Jacek Erkiert

Zdjęcia : mł. bryg Krzysztof Kubiak

Powrót

(12-04-2019 15:32)
(12-04-2019 21:54)