BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ZŁOTÓW - SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP - zakończone

W dniach od 1 marca do 12 kwietnia 2019r. Komenda Powiatowa PSP w Złotowie przeprowadziła kolejny kurs podstawowy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych ubiegających się o możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Kandydaci  byli zobowiązani zaliczyć wymagany zakres pożarniczej wiedzy teoretycznej, testy w komorze dymowej oraz cały szereg ćwiczeń praktycznych.  Blok praktyczny obejmował przyswojenie umiejętności obsługi i wykorzystania sprzętu ratowniczego oraz realizacji podstawowych założeń taktycznych podejmowanych podczas działań interwencyjnych a także podstawowe elementy musztry strażackiej. Łącznie kurs podstawowy ukończyło 37 osób, co stanowi kolejne wzmocnienie potencjału w jednostkach OSP na terenie powiatu. Podczas zajęć szkoleniowych dało się zaobserwować iż uczestnicy kursu to osoby którym w sposób szczególny leży na sercu potrzeba niesienia pomocy na jak najwyższym profesjonalnym poziomie ratowniczej taktyki.

Kadra szkoleniowa Komendy Powiatowej PSP w Złotowie składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom kursu, jednocześnie dziękując za wykazane zaangażowanie, wytrwałość i zdyscyplinowanie podczas realizacji zajęć szkoleniowych.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Zamieścił: st. str. Piotr Żurek

Powrót

(12-04-2019 15:43)
(12-04-2019 15:54)