BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Spotkanie z firmą MLabs

12 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie z firmą MLabs Sp. z o.o., która zaprosiła KW PSP w Poznaniu do współpracy w ramach realizacji 3-letniego projektu pt. „Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele z komend powiatowych/miejskich PSP z terenu woj. wielkopolskiego z Poznania, Konina, Leszna, Środy Wlkp. oraz Nowego Tomyśla. Docelowo w 5 etapowym działaniu będzie brać udział 49 jednostek testujących.

Projekt został zgłoszony do konkursu za pośrednictwem Komendy Głównej PSP. Dofinansowany zostanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie, rozwój i testowanie w warunkach rzeczywistych symulatora komputerowego pozwalającego na określenie optymalnych wymagań dla szacowania wielkości zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w poszczególnych rodzajach obiektów (budynków, obiektów budowlanych i terenów) oraz na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych z uwzględnieniem rodzajów i rozmieszczenia punktów czerpania wody. Zakres merytoryczny projektu wpisuje się w priorytetowy obszar rozwoju technologii w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Wdrożenie wyników projektu poprzez właściwe projektowanie budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rozwój zdolności operacyjnej jednostek PSP, poprzedzony rozpoznaniem zagrożeń na etapie projektowania oraz wznoszenia budynków, a także ich użytkowania ma służyć ograniczeniu liczby ofiar i poszkodowanych w pożarach, a także wielości strat popożarowych.

Docelowymi odbiorcami założonego celu ma być przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna a ponadto organy architektoniczno-budowlane, organy Urzędu Wody Polskie, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, architekci oraz projektanci.

 

Opracował: kpt. Emilia Pałubicka-Florczak

Zdjęcia: archiwum KW PSP Poznań

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (15-04-2019 11:34)