BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2019

12 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbył się Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” pod patronatem starosty kolskiego. W eliminacjach powiatowych brało udział 20 uczestników. Uczestnicy eliminacji podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz gimnazjum klasy III

III grupa wiekowa – uczniowie szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja pod przewodnictwem druha Ryszarda Kasiorka członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego. W skład komisji weszli również Robert Jokiel sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu kolskiego, komendant powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Kole st. kpt. Arkadiusz Wypiór oraz dr Radosław Namyślak – powiatowy lekarz weterynarii w Kole, członek OSP Koło Nad Wartą.

Komisja po dokonaniu oceny testów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa

Mariusz Kujawa – I miejsce

Piotr Namyślak – II miejsce

Gabriela Zwolińska – III miejsce

II grupa wiekowa

Dominik Kaźmierczak – I miejsce

Maksymilian Olejnicki – II miejsce

Klaudia Kordos – III miejsce

III grupa wiekowa

Emil Banasiak – I miejsce

Kamil Wilma – II miejsce

Piotr Miszczak – III miejsce

Eliminacje Powiatowe były również doskonałą okazją do zapoznania przybyłych dzieci oraz ich opiekunów w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, a także strażacy zaprezentowali inscenizację działań ratowniczych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas  wypadku drogowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również pogadanka nt. „Jak zachować się, gdy zauważysz ogień w swoim domu” – zaprezentowano „zadymiony namiot”, który miał zobrazować niebezpieczne warunki panujące  w pomieszczeniu objętym pożarem oraz omówiono korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Wszyscy uczestnicy turnieju wraz z ich opiekunami otrzymali upominki.

Opracowanie i zdjęcia: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska

Powrót

(15-04-2019 14:13)
(15-04-2019 14:23)