BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

TUREK - Ćwiczenia z zakresu zaopatrzenia wodnego

W dniu  11.05.2019r. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu powiatu ujętych w koncepcji zaopatrzenia wodnego na terenie każdej gminy. Warsztaty zostały podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną. Celem warsztatów było:  organizacji zaopatrzenia wodnego, doskonalenie taktyki organizacji działań gaśniczych przy długotrwałych pożarach, utrwalenie wiedzy w zakresie budowania buforów wodnych, doskonalenie umiejętności pracy z pompami do wody, budowanie magistrali, zapoznanie się ze sprzętem przeznaczonym do budowania zaopatrzenia wodnego, dobór właściwego miejsca służącego do poboru wody, rozkładania i składanie zbiorników przenośnych o pojemności min. 10m3.

W części teoretycznej  przedstawiono zagrożenia, które występują podczas pożarów oraz  sposoby zabezpieczania się przed substancjami rakotwórczymi przez stosowanie maseczek twarzowych i rękawiczek nitrylowych.

Tekst. st. kpt. Marcin Dzieran

Zdjęcia. asp. Michał Flis

Powrót

(11-05-2019 15:12)
(11-05-2019 15:12)