BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

"Kobieca Twarz Ratownictwa" w Oœrodku Szkolenia KW PSP Poznań

       

11 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Poznaniu (baza socjalno-dydaktyczna przy JRG nr 8 w Bolechowie) zostało przeprowadzone szkolenie dla kobiet-strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, z wykorzystaniem wielokontenerowego symulatora gaszenia pożarów wewnętrznych.

Szkolenie zorganizowane przez „Kobiecą Twarz Ratownictwa” zostało objęte honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Celem głównym było przygotowanie strażaków-ratowników płci pięknej do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku popożarowym.

Największe słowa uznania należą się instruktorom prowadzącym zajęcia: mł. kpt. Michałowi Osięgłowskiemu oraz mł. kpt. Mirkowi Grzeszczakowi, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestniczki wyniosły ze szkolenia głowy pełne wiedzy oraz ręce pełne doświadczeń.

Nadmienić należy, że część uczestniczek, aby dotrzeć na szkolenie pokonało nawet kilkaset kilometrów.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal strażacki.pl

„Kobieca Twarz Ratownictwa” to projekt mający na celu propagowanie i wspieranie Kobiet działających w straży pożarnej, zarówno w strukturach OSP jak i PSP.

Cele projektu to wzmocnienie pozycji kobiet w działaniach ratowniczo-gaśniczych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, pokazywanie i propagowanie dobrych praktyk z naciskiem na bezpieczeństwo, motywowanie i wzajemne wspieranie się, wymiana doświadczeń i wiedzy. Wszystko to ma dążyć do zlikwidowanie sztucznego podziału ratowników na kobiety i mężczyzn. Przede wszystkim powinien liczyć się profesjonalny strażak a nie jego płeć.

Założycielką Projektu „Kobieca Twarz Ratownictwa” jest Eliza Bałazy, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, studentka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne, pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

tekst: st. kpt. Michał Kierzek

zdjęcia: strażacki.pl

Powrót

Napisał: Michał Kierzek (14-05-2019 09:38)
(14-05-2019 11:13)