BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wręczył akty mianowania i powołania na stanowiska służbowe

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 14 maja 2019 roku:

- mianował na stanowisko naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Poznaniu bryg. Grzegorza Banaszaka,

- powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kole mł. bryg. Arkadiusza Wypióra.

Uroczystego wręczenia aktów w siedzibie KW PSP w Poznaniu dokonał wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak w asyście zastępcy mł. bryg. Dariusza Matczaka.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (14-05-2019 09:56)
(11-06-2019 08:46)