BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO

Poznań, dnia 14 maja 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzib± przy ul. Masztalarskiej 3,

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu 144.000 euro na:

DOSTAWĘ JEDNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO

 

Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. godz. 9:00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [PDF] / [DOCX]

 

Szczegóły postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ed8c7fbd-423b-422a-8061-91b98b1aa93a

 

Informacja z otwarcia ofert (2019.06.18): [PDF]

Informacja o wyborze oferty (2019.07.08): [PDF]

Napisał: Marcin Goliński (14-05-2019 10:32)
Zmienił: Marcin Goliński (06-08-2019 11:09)