BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO

Poznań, dnia 14 maja 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzib± przy ul. Masztalarskiej 3,

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu 144.000 euro na:

DOSTAWĘ JEDNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO

 

Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. godz. 9:00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [PDF] / [DOCX]

 

Szczegóły postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ed8c7fbd-423b-422a-8061-91b98b1aa93a

 

Informacja z otwarcia ofert (2019.06.18): [PDF]

Informacja o wyborze oferty (2019.07.08): [PDF]

Napisał: Marcin Goliński (14-05-2019 10:32)
Zmienił: Marcin Goliński (06-08-2019 11:09)