BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

TUREK - Narada szkoleniowa

14 maja 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się kwartalna narada szkoleniowa, w której udział wzięli komendanci gminni ZOSP oraz prezesi / naczelnicy jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu tureckiego. Naradę rozpoczął zastępca komendanta powiatowego PSP w Turku bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, a następnie naczelnicy wydziałów kwatermistrzowsko-kadrowego i operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego  przedstawili następujące zagadnienia:

  1. Dotacje dla jednostek OSP z KRSG oraz poza KSRG na rok 2019.
  2. Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych.
  3. Dysponowanie do zdarzeń zastępów ratowniczych i pomocniczych za pośrednictwem właściwych stanowisk kierowania PSP.
  4. Aktualizacja bazy danych zasobów ratowniczych OSP, wyszkolenie badania okresowe.
  5. Zawody sportowo–pożarnicze OSP – ustalenie terminów organizacji zawodów gminnych.
  6. Sprawy bieżące.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. K. Gruszczyński

Powrót

(14-05-2019 13:58)
(14-05-2019 13:59)