BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

MODERNIZACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WIDEOKONFERENCYJNEGO ORAZ TELEFONII IP DLA POTRZEB JEDNOSTEK PSP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 3,

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu 144.000 euro na:

MODERNIZACJĘ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WIDEOKONFERENCYJNEGO ORAZ TELEFONII IP DLA POTRZEB JEDNOSTEK PSP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Termin składania ofert: 8 lipca 2019 r. godz. 9:00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [PDF] / [DOCX]

 

Szczegóły postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=dd3a3c87-4fb5-4b9c-a4f1-59824c394656

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2019.06.17): [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (2019.07.08): [PDF]

Informacja o wyborze oferty (2019.07.31): [PDF]

Napisał: Marcin Goliński (29-05-2019 22:25)
Zmienił: Marcin Goliński (31-07-2019 09:26)