BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wizyta delegacji zagranicznych z Gruzji i Kazachstanu w KP PSP w Kole

31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole  odbyła się wizyta delegacji zagranicznych z  Gruzji i Kazachstanu.  W skład delegacji weszli:

  • Jego Ekscelencja Pan Ilia Darchiashwili – ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny Gruzji w RP,
  • Jego Ekscelencja Pan Margułan Baimuchan - ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny Kazachstanu w RP,
  • delegacja miasta Sighnaghi na czele z burmistrzem tego miasta Panem Giorgi Gogilashvili.

W strażnicy, w imieniu wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz swoim własnym, gości powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik. Wśród zaproszonych gości byli m. in.:

  • Pan Leszk Galemba - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pan Robert Kropidłowski - starosta kolski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa ZOSP RP powiatu kolskiego;
  • Pan Lech Brzeziński - zastępca burmistrza miasta Koła;
  • ksiądz Radosław Kobiela – kapelan strażaków powiatu kolskiego;

Wizyta składała się z dwóch części.

W pierwszej część komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik przedstawił prezentację, w której omówił m. in. zadania i organizację Państwowej Straży Pożarnej, zadania i zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W drugiej części wizyty członkowie delegacji mieli możliwość zapoznać się z samochodami i sprzętem ratowniczo-gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kole.

W swoich przemówieniach zarówno poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba,   wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak oraz starosta kolski Robert Kropidłowski podkreślili  bardzo ważną rolę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny Gruzji w RP Jego Ekscelencja Pan Ilia Darchiashwili, ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny Kazachstanu   w RP Jego Ekscelencja Pan Margułan Baimuchan oraz burmistrz miasta Sighnaghi Giorgi Gogilashvili podkreślili, iż wizyta pozwoliła im zdobyć doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w celu usprawnienia funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Gruzji i Kazachstanie.

 

Opracowanie: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, KP PSP Koło
Zdjęcia: st. str. Karol Łukaski, KP PSP Koło

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (03-06-2019 13:42)