BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GA?NICZYCH

Poznań, dnia 3 czerwca 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 3,

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu 144.000 euro na:

DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

 

Termin składania ofert: 9 lipca 2019 r. godz. 9:00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [PDF] / [DOCX]

 

Szczegóły postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=191b8c2c-0b7f-464b-9181-79a44c7c9994

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2019.07.02): [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (2019.07.09): [PDF]

Informacja o wyborze oferty (2019.07.15): [PDF]

Napisał: Marcin Goliński (03-06-2019 15:21)
Zmienił: Marcin Goliński (15-07-2019 13:10)