BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzšdzania Kryzysowego

Wielkopolsce nie grozi powódź. To wniosek z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym również uczestniczyli Beata Musielska, zastępca dyrektora oraz Michał Wierzbicki, kierownik centrum operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

W trakcie spotkania podsumowano sytuacje hydrometeorologiczną w naszym województwie. Szczególnej analizie poddano rzeki Barycz i Kuroch, na których odnotowywane są stany alarmowe i ostrzegawcze. Sprawdzono także gotowość poszczególnych służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień.

Zdaniem Zbigniewa Hoffmanna, wojewody wielkopolskiego, muszą być opracowane różne scenariusze postępowania w zależności od warunków pogodowych, by mieszkańcy regionu mogli czuć się bezpiecznie.

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w spotkaniu uczestniczyli mł. bryg. Arkadiusz Przybyła - zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz mł. bryg. Tomasz Grelak - naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu.

Opracowano: na podstawie informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (03-06-2019 15:30)
(04-06-2019 14:45)