BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kąpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wielkopolsce nie grozi powódĽ. To wniosek z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarz±dzania Kryzysowego, w którym również uczestniczyli Beata Musielska, zastępca dyrektora oraz Michał Wierzbicki, kierownik centrum operacyjnego Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

W trakcie spotkania podsumowano sytuacje hydrometeorologiczn± w naszym województwie. Szczególnej analizie poddano rzeki Barycz i Kuroch, na których odnotowywane s± stany alarmowe i ostrzegawcze. Sprawdzono także gotowo¶ć poszczególnych służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień.

Zdaniem Zbigniewa Hoffmanna, wojewody wielkopolskiego, musz± być opracowane różne scenariusze postępowania w zależno¶ci od warunków pogodowych, by mieszkańcy regionu mogli czuć się bezpiecznie.

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w spotkaniu uczestniczyli mł. bryg. Arkadiusz Przybyła - zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz mł. bryg. Tomasz Grelak - naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu.

Opracowano: na podstawie informacji Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (03-06-2019 15:30)
(04-06-2019 14:45)