BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kąpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

SZAMOTU?Y_Stra?acy prewencyjnie w¶ród dzieci i m?odzie?y

Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach w zakresie prewencji społecznej. Nasze mury odwiedziło kilka zorganizowanych grup uczniów. Strażacy odwiedzali placówki edukacyjne na terenie całego powiatu oraz festyny z okazji dnia dziecka.  Funkcjonariusze przeprowadzali  pogadanki na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, w tym również o zagrożeniach zwi±zanych z letnim wypoczynkiem oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Strażacy sprawdzili znajomo¶ć numerów alarmowych oraz omówili zasady zgłaszania zdarzeń. 

więcej na:   http://www.szamotuly.psp.wlkp.pl/showwydarzenia.php?wydarzenie=303  

Powrót

(12-06-2019 09:31)
(12-06-2019 09:32)