BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Mobilne symulatory zagrożeń pożarowych i ekologicznych na Międzynarodowych Targach IFRE-EXPO 2019 w Kielcach

W dniach od 6 czerwca do 8 czerwca 2019 roku odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2019 oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

Na stoisku Państwowej Straży Pożarnej, którą reprezentowały m.in. Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu i Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zaprezentowano także mobilne symulatory zagrożeń pożarowych: domu jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej oraz zagrożeń w lasach (makieta Woda-Las). Te multimedialne modele do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych prezentują symulacje zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych sytuacji w domu czy innym obiekcie: szkole, biurze czy galerii handlowej. Zainstalowane w makietach kamery pozwalają na wirtualne uczestnictwo w symulowanych zdarzeniach, a oglądane na dużym ekranie te sytuacje dają wrażenie rzeczywistych. Wszystkie trzy symulatory cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających stoisko, zarówno zawodowych strażaków jak i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto, zwiedzający mogli zapoznać się z wystawą samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, do alarmowania i łączności, środków ochrony osobistej strażaka, środków gaśniczych, sprzętu służącego do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, a także z innymi wyrobami wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.

Targi IFRE-EXPO 2019 zostały objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Autor: st. kpt. Alicja Borucka

Zdjęcia: kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, st. str. Tomasz Mądrowski, st. kpt. Alicja Borucka

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (13-06-2019 10:59)