BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Konin. Kwartalna narada szkoleniowa

W dniu 14 czerwca 2019r. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się szkolenie kwartalne w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Podczas szkolenia omówiona została tematyka wg programu, zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Głównymi zagadnieniami podczas szkolenia były:

  • analiza sporządzanej dokumentacji ze zdarzeń,
  • przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO,
  • nowe zasady ewidencjonowania zdarzeń w programie SWD - PSP,
  • współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Kolei,
  • BHP: zmiana przepisów w sprawie wypadku i uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy oraz wykaz schorzeń i chorób w związku ze służbą w PSP.

Ponadto w sprawach bieżących i dyskusji, podniesiono tematy związane z informowaniem zarządców dróg w zakresie zdarzeń drogowych oraz dostępności wody do celów spożywczych z uwagi na panujące upały.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: kpt. Michał Karczewski.

Powrót

(21-06-2019 15:27)