BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Chodzie? - Mieszkaniec kamienicy grozi? wysadzeniem budynku.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży 4 lipca o godz. 11:37 otrzymało zgłoszenie od Policji o groźbie wybuchu w budynku wielorodzinnym w Chodzieży na ul. Piekary.

Na miejscu obecna była Policja wraz z komornikiem dokonującym próby eksmisji lokatora zajmującego mieszkanie na drugim piętrze, który nie chce otworzyć drzwi i grozi wysadzeniem budynku.
Ewakuowano mieszkańców budynku, budynków bezpośrednio sąsiadujących oraz po przeciwnej stronie ulicy. Całkowicie zamknięto ulicę dla ruchu drogowego i pieszego. Ratownicy udali się pod wskazane mieszkanie w celu dokonania pomiaru na obecność gazu wybuchowego. Mimo iż mierniki nie wykazały zagrożenia, wyznaczono bezpieczną strefę wokół budynku. Przygotowano jedną linię gaśniczą przed wejściem do budynku oraz przygotowano działko wodno-pianowe na drabinie SD-30 celem ewentualnego podania prądu gaśniczego z góry. Przed zabarykadowanym mieszkaniem zawieszono miernik wielogazowy aby monitorował obecność gazów wybuchowych.
Na miejsce zdarzenia przybył negocjator policyjny, który podjął udaną próbę negocjacji. Po zakończonych negocjacjach Policja wyprowadziła użytkownika i zadysponowała Zespół Ratownictwa Medycznego w celu przebadania lokatora. Następnie mieszkanie sprawdzono dwoma miernikami, w którym znajdowały się dwie butle z gazem propan butan 11 kg. Mierniki nie wykazały zagrożenia. Butle poddano badaniu na kamerze termowizyjnej, która nie wykazała uszkodzenia butli ani jej ogrzania. Policja zabezpieczyła mieszkanie w celach dochodzeniowo-śledczych.

Opracowanie: mł. kpt. Artur Binkowski
Zdjęcia: st. sekc. Łukasz Rolbiecki

Powrót

(09-07-2019 10:28)
(09-07-2019 10:31)