BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. Pocz?tek lipca w statystykach.

W pierwszym tygodniu lipca strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie, wspólnie ze strażakami ochotnikami z terenu powiatu leszczyńskiego, wyjeżdżali do 30 zdarzeń. W tym okresie na terenie naszego działania odnotowano 17 pożarów. Sporą ilość zdarzeń w tej grupie stanowiły zdarzenia podczas prac żniwnych (7) oraz w lasach (4). Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem. Do charakterystycznych zdarzeń należy zaliczyć pożar pola oraz prasy zwijającej, który miał miejsce w dniu 1 lipca w miejscowości Ziemnice. Zatarcie łożyska spowodowało straty w wysokości 60 tysięcy złotych, na co złożyło się spalenie prasy, zboża na pniu oraz ścierniska na powierzchni około 3,5 ha.

W pierwszym tygodniu lipca, pożary spowodowały łączne straty blisko 226 tysięcy złotych.

Opracowanie: mł. kpt. Szymon Kurpisz

Zdjęcia: zmiany służbowe JRG w Lesznie

Powrót

(11-07-2019 07:52)
(11-07-2019 07:54)