BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

W?growiec - ?wiczenia na akwenie

Ćwiczenia na akwenie

W minionym tygodniu na Jeziorze Rgielskim zorganizowane zostały ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Ćwiczenia zostały zorganizowane w formie warsztatów teoretyczno-praktycznych, a przewidziane były do jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu wągrowieckiego.

Głównym celem ćwiczeń było skoordynowanie jednostek oraz przećwiczenie różnych wariantów podejmowania i ratowania topiących się osób.

Ćwiczenia były zorganizowane w związku z trwającym okresem wakacyjnym w trakcie, którego straż pożarna odnotowuje zwiększoną liczbę interwencji przy tego rodzaju zagrożeniach.

 

zdjęcia: OSP Skoki, OSP Wągrowiec

opracowanie: mł. ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu

    

Powrót

(11-07-2019 10:29)