BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Dnia 5 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, które realizowane było w porozumieniu zawartym przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, Komendę Miejską PSP w Poznaniu i Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, w dniach 26 listopada 2018 r. – 5 lipca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Bolechowie.

W uroczystości udział wzięli:

- wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak,

- komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak,

- komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej wraz z zastępcami bryg. Tomaszem Wiśniewskim i st. bryg. Wiesławem Pokorskim,

- kadra dydaktyczna Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu.

Przedmiotowe szkolenie realizowane było w systemie skoszarowanym w trzech blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w JRG oraz zasadniczym.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 27 słuchaczy zdobywając tym samym wiedzę oraz umiejętności do udziału w działań ratowniczo – gaśniczych oraz funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracował: st. kpt. Gniewomir Kwas

Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (11-07-2019 13:06)
(11-07-2019 13:07)