BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Z?otów - ?wiczenia zgrywaj?ce

18 lipca 2019 r. zgodnie z realizowanym planem doskonalenia zawodowego w zakresie ćwiczeń na obiektach, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające na obiekcie pływalni LAGUNA w Złotowie. Do pozorowanego pożaru w obiekcie zadysponowano siły i środki jednostki ratowniczo-gaśniczej w Złotowie oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z Blękwitu i Krajenki. W trakcie działań doskonalono prowadzenie akcji gaśniczej podczas pożarów wewnętrznych, prowadzenie rozpoznania w obiekcie w tym również z wykorzystaniem kamer termowizyjnych i sprzętu ochrony układu oddechowego. Sprawdzeniu podlegało także zorganizowanie łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym jak również budowa stanowisk gaśniczych na wysokości z wykorzystaniem m.in. podnośnika hydraulicznego i drabin przystawnych a także wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w odniesieniu do osób poszkodowanych w pozorowanym pożarze. Całość prowadzonych ćwiczeń nadzorowała kadra wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych KP PSP oraz z-ca D-cy JRG.

 

Powrót

(18-07-2019 11:39)