BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

?rem - Serdeczna Osada - wypoczynek dzieci i m?odzie?y.

W związku z okresem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w dniu 17 lipca 2019 r. zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej udał się do miejscowości Mełpin w powiecie śremskim celem rozpoznania operacyjnego miejsca wypoczynku.

Obozowisko Serdeczna Osada gdzie rozpoczyna 91 dzieci nowy turnus został sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Ratownicy przeprowadzili pogadankę z uczestnikami obozu z zakresu bezpiecznego wypoczynku w lesie, nad wodą oraz zachowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry czy gradobicia.

Opracował: asp. sztab. Dariusz Rogasik
Zdjęcia: KP PSP Śrem

Powrót

(18-07-2019 14:54)
(19-07-2019 08:50)