BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Krotoszyn – Pó?kolonie z Wodnikiem.

W czwartek 18 lipca 2019 roku kolejna grupa młodzieży odwiedziła siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, tym razem byli to podopieczni  spędzający letni wypoczynek w ramach II turnusu Półkolonii z Wodnikiem.

Na grupę liczącą 48 osób czekało wiele atrakcji, między innymi pożarniczy tor przeszkód, makieta płonącego budynku mieszkalnego czy pokaz sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie.

W trakcie trwania wizyty strażacy w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzili pogadankę z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Całość omawianych zagadnień zakończyła się praktycznym sprawdzeniem umiejętności udzielenia pierwszej pomocy  osobom poszkodowanym wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt szkoleniowy.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: JRG Krotoszyn

Powrót

(18-07-2019 15:19)